ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสินชัย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130900
รหัส Smis 8 หลัก :
  50030190
รหัส Obec 6 หลัก :
  130900
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสินชัย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bansinchai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านสินชัย
ตำบล :
  หนองบัว
อำเภอ :
  ไชยปราการ
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50320
โทรศัพท์ :
  053-460241
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 ม.ค. 2528
อีเมล์ :
  sinchaischool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพป.ชม. 3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลหนองบัว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 13:21:47 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสินชัย


นายธีรวิทย์ สุวรรณา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสินชัย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน