ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ทะลบ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130904
รหัส Smis 8 หลัก :
  50030175
รหัส Obec 6 หลัก :
  130904
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแม่ทะลบ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Maethalob
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านแม่ทะลบ
ตำบล :
  แม่ทะลบ
อำเภอ :
  ไชยปราการ
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50320
โทรศัพท์ :
  053457572
โทรสาร :
  053457572
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 ตุลาคม 2478
อีเมล์ :
  mtl_school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทะลบ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 ตุลาคม 2559 เวลา 09:57:23 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแม่ทะลบ


นางสาววาสนา จินดาสวัสดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ทะลบ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน