ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดป่าแดง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130905
รหัส Smis 8 หลัก :
  50030176
รหัส Obec 6 หลัก :
  130905
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดป่าแดง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  wadpadang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านป่าแดง
ตำบล :
  แม่ทะลบ
อำเภอ :
  ไชยปราการ
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50320
โทรศัพท์ :
  053-457977
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2520
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โรงเรียนดีศรีตำบล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แม่ทะลบ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 09:26:34 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดป่าแดง


นายแสงชัย ภิรารักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าแดง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน