ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่างิ้ว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130906
รหัส Smis 8 หลัก :
  50030177
รหัส Obec 6 หลัก :
  130906
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านป่างิ้ว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  PANGIEW
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านป่างิ้ว
ตำบล :
  แม่ทะลบ
อำเภอ :
  ไชยปราการ
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50320
โทรศัพท์ :
  053-457765
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
   06/08/2468
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  28 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 10:03:44 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านป่างิ้ว


นายอนุชา ยาประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่างิ้ว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน