ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยต้นตอง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130907
รหัส Smis 8 หลัก :
  50030178
รหัส Obec 6 หลัก :
  130907
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านห้วยต้นตอง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  HUAYTONTONG
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านห้วยต้นตอง
ตำบล :
  แม่ทะลบ
อำเภอ :
  ไชยปราการ
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50320
โทรศัพท์ :
  053319528
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2529
อีเมล์ :
  mihom14@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลแม่ทะลบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แม่ทะลบ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  52 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 13:09:13 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านห้วยต้นตอง


นายเอกชัย ถามณี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยต้นตอง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน