ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดศิริชัยนิมิตร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130909
รหัส Smis 8 หลัก :
  50040138
รหัส Obec 6 หลัก :
  130909
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดศิริชัยนิมิตร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  sirichai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านกิ่วแลป่าเป้า
ตำบล :
  บ้านกาด
อำเภอ :
  แม่วาง
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50360
โทรศัพท์ :
  053489172
โทรสาร :
  053830849
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2487
อีเมล์ :
  Sirichai172@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  0
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แม่วาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  18 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 13:36:36 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดศิริชัยนิมิตร


นายรังสรรค์ เรือนมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศิริชัยนิมิตร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน