ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเหล่าป่าฝาง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130914
รหัส Smis 8 หลัก :
  50040126
รหัส Obec 6 หลัก :
  130914
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเหล่าป่าฝาง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  LAOPAFANG
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านเหล่าป่าฝาง
ตำบล :
  ดอนเปา
อำเภอ :
  แม่วาง
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50360
โทรศัพท์ :
  053489568
โทรสาร :
  053489144
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มิ.ย. 2482
อีเมล์ :
  laopafang01@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ไม่มี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดอนเปา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2560 เวลา 03:42:02 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเหล่าป่าฝาง


นายสุชาติ บุญมา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าป่าฝาง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน