ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านใหม่สวรรค์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130915
รหัส Smis 8 หลัก :
  50040127
รหัส Obec 6 หลัก :
  130915
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านใหม่สวรรค์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Baanmaisawan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านใหม่สวรรค์
ตำบล :
  ดอนเปา
อำเภอ :
  แม่วาง
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50360
โทรศัพท์ :
  053229336
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  8 ตุลาคม 2517
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดอนเปา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  17 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2560 เวลา 01:35:30 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านใหม่สวรรค์


นายนิติกุล มหาวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่สวรรค์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน