ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดทุ่งศาลา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130916
รหัส Smis 8 หลัก :
  50040128
รหัส Obec 6 หลัก :
  130916
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดทุ่งศาลา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  toongsala
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านทุ่งศาลา
ตำบล :
  ดอนเปา
อำเภอ :
  แม่วาง
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50360
โทรศัพท์ :
  053029125
โทรสาร :
  053029125
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  27 ต.ค. 2501
อีเมล์ :
  wattoongsala@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ไม่มี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดอนเปา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  13 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 20:04:18 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดทุ่งศาลา


นายอินสม คุณา
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งศาลา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน