ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดห้วยแก้ว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130917
รหัส Smis 8 หลัก :
  50040129
รหัส Obec 6 หลัก :
  130917
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดห้วยแก้ว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  huaykaew
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านห้วยแก้ว
ตำบล :
  ดอนเปา
อำเภอ :
  แม่วาง
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50360
โทรศัพท์ :
  053029056
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2500
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ไม่มี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดอนเปา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  13 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 05:34:05 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดห้วยแก้ว


นายยนต์ ม่วงโมด
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยแก้ว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน