ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพันตน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130919
รหัส Smis 8 หลัก :
  50040131
รหัส Obec 6 หลัก :
  130919
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านพันตน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banpanton
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านพันตน
ตำบล :
  ทุ่งปี้
อำเภอ :
  แม่วาง
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50360
โทรศัพท์ :
  052082883
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2465
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทุ่งปี้
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2560 เวลา 12:04:26 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านพันตน


นางกุญช์ภัสส์ พงษ์พานิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพันตน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน