ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดมะกับตองหลวง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130920
รหัส Smis 8 หลัก :
  50040132
รหัส Obec 6 หลัก :
  130920
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดมะกับตองหลวง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watmakubtongloung
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านทุ่งป่าคาเหนือ
ตำบล :
  ทุ่งปี้
อำเภอ :
  แม่วาง
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50360
โทรศัพท์ :
  053363107
โทรสาร :
  053363371
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/06/2482
อีเมล์ :
  mktschool@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ลุ่มน้ำวาง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทุ่งปี๊
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  18 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2560 เวลา 02:57:27 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดมะกับตองหลวง


นายนิเวศน์ เต๋จา
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมะกับตองหลวง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน