ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนไตรมิตรวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130921
รหัส Smis 8 หลัก :
  50040133
รหัส Obec 6 หลัก :
  130921
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ไตรมิตรวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Trimitvittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านดอนปิน
ตำบล :
  ทุ่งรวงทอง
อำเภอ :
  แม่วาง
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50360
โทรศัพท์ :
  053363146
โทรสาร :
  053363146
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  28/08/2528
อีเมล์ :
  srtkan7@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มแม่วางพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทุ่งรวงทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 09:55:23 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนไตรมิตรวิทยา


นายอังคาร สมคะเณย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรมิตรวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน