ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดสารภีวิทยาคาร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130922
รหัส Smis 8 หลัก :
  50040134
รหัส Obec 6 หลัก :
  130922
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดสารภีวิทยาคาร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watsarapeewittayakarn
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านสารภี
ตำบล :
  ทุ่งรวงทอง
อำเภอ :
  แม่วาง
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50360
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2498
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มทุ่งปี๊ - ทุ่งรวงทอง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทุ่งรวงทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  18 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 19:47:59 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดสารภีวิทยาคารผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสารภีวิทยาคาร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน