ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130923
รหัส Smis 8 หลัก :
  50040139
รหัส Obec 6 หลัก :
  130923
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านทุ่งหลวง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bantoongluang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านทุ่งหลวง
ตำบล :
  แม่วิน
อำเภอ :
  แม่วาง
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50360
โทรศัพท์ :
  052082886
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  24 ตุลาคม 2519
อีเมล์ :
  942btlschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  แม่วิน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
   ต.แม่วิน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  59 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  41 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 มิถุนายน 2561 เวลา 16:06:30 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านทุ่งหลวงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งหลวง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน