ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนแม่วินสามัคคี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130925
รหัส Smis 8 หลัก :
  50040141
รหัส Obec 6 หลัก :
  130925
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  แม่วินสามัคคี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Maewinsamakkee school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านห้วยโป่ง
ตำบล :
  แม่วิน
อำเภอ :
  แม่วาง
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50360
โทรศัพท์ :
  053939784
โทรสาร :
  053027699
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 มกราคม 477
อีเมล์ :
  maewinsamakkee@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แม่วิน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  36 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 08:11:26 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนแม่วินสามัคคี


นายธวัชชัย ทัพเงิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่วินสามัคคี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน