ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 0 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดวังผาปูน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130926
รหัส Smis 8 หลัก :
  50040142
รหัส Obec 6 หลัก :
  130926
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดวังผาปูน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watwangpapoon
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   15   บ้านบ้านใหม่วังผาปูน
ตำบล :
  แม่วิน
อำเภอ :
  แม่วาง
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50360
โทรศัพท์ :
  053-027561
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  watwangpapoon@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ??????
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
   กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
   กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 06:14:13 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดวังผาปูนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังผาปูน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน