ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนพัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวาง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130929
รหัส Smis 8 หลัก :
  50040146
รหัส Obec 6 หลัก :
  130929
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  พัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวาง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  pattanatonnamti 5 kungwang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   17   บ้านบ้านป่ากล้วย
ตำบล :
  แม่วิน
อำเภอ :
  แม่วาง
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50360
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2525
อีเมล์ :
  pt.5sch@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนแม่วิน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แม่วิน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  45 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2560 เวลา 14:35:04 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนพัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวาง


นายอยวัต รัศมีศรจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนพัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวาง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน