ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนแม่วินสามัคคี สาขาขุนป๋วย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130930
รหัส Smis 8 หลัก :
  50040147
รหัส Obec 6 หลัก :
  130930
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  แม่วินสามัคคี สาขาขุนป๋วย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Maewinsamakkee School ( Branch Kunpaui )
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านขุนป๋วย
ตำบล :
  แม่วิน
อำเภอ :
  แม่วาง
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50360
โทรศัพท์ :
  0951790529
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  -
อีเมล์ :
  tersky@cmi4.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แม่วิน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2560 เวลา 13:08:49 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนแม่วินสามัคคี สาขาขุนป๋วยผู้อำนวยการโรงเรียนแม่วินสามัคคี สาขาขุนป๋วย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน