ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยข้าวลีบ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130931
รหัส Smis 8 หลัก :
  50040148
รหัส Obec 6 หลัก :
  130931
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านห้วยข้าวลีบ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banhuaykhawleep
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านห้วยข้าวลีบ
ตำบล :
  แม่วิน
อำเภอ :
  แม่วาง
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50360
โทรศัพท์ :
  053460047
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2520
อีเมล์ :
  huaykhawleep@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แม่วิน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  75 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  50 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15:43:22 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านห้วยข้าวลีบ


นายบุญมี ศรีพิชยานันท์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยข้าวลีบ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน