ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130958
รหัส Smis 8 หลัก :
  50040155
รหัส Obec 6 หลัก :
  130958
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  กรป.กลางอุปถัมภ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  krp klang uppatum school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านกรป.กลาง
ตำบล :
  ดอยหล่อ
อำเภอ :
  ดอยหล่อ
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50160
โทรศัพท์ :
  053460000
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  11/07/2522
อีเมล์ :
  krpschool54@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  การศึกษาขั้นพื้นฐาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดอยหล่อ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  36 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 14:09:53 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์


นายนิเวศน์ เต๋จา
ผู้อำนวยการโรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน