ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองหลั้ว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130960
รหัส Smis 8 หลัก :
  50040159
รหัส Obec 6 หลัก :
  130960
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดหนองหลั้ว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watnonglua
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านห้วยรากไม้
ตำบล :
  ยางคราม
อำเภอ :
  ดอยหล่อ
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50160
โทรศัพท์ :
  053360171
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  13 กันยายน 2494
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพป.ชม.4
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ยางคราม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2560 เวลา 05:48:57 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดหนองหลั้ว


นางชณิษฐ์นันท์ สุภัคสกุลหิรัญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองหลั้ว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน