ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดศรีดอนชัย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130961
รหัส Smis 8 หลัก :
  50040160
รหัส Obec 6 หลัก :
  130961
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดศรีดอนชัย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watsridonchai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านดอนชัย
ตำบล :
  ยางคราม
อำเภอ :
  ดอยหล่อ
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50160
โทรศัพท์ :
  053360260
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ. 2465
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ยางคราม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2560 เวลา 05:26:07 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดศรีดอนชัย


นายติณณภพ หลวงมณีวรรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีดอนชัย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน