ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130963
รหัส Smis 8 หลัก :
  50040162
รหัส Obec 6 หลัก :
  130963
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านห้วยน้ำขาว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Huay Nam khao
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านห้วยน้ำขาว
ตำบล :
  ยางคราม
อำเภอ :
  ดอยหล่อ
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50160
โทรศัพท์ :
  053363129
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2502
อีเมล์ :
  hnkhnk53@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลยางคราม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  21 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2560 เวลา 02:46:08 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน