ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านใหม่หนองหอย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130966
รหัส Smis 8 หลัก :
  50040169
รหัส Obec 6 หลัก :
  130966
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านใหม่หนองหอย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banmainonghoi
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านใหม่หนองหอย
ตำบล :
  สันติสุข
อำเภอ :
  ดอยหล่อ
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50160
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  22 พฤษภาคม 2522
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนนพเก้า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สันติสุข
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  43.5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2560 เวลา 05:02:12 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านใหม่หนองหอย


นายอาทร อินตื้อ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่หนองหอย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน