ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ขาน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130967
รหัส Smis 8 หลัก :
  50040167
รหัส Obec 6 หลัก :
  130967
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแม่ขาน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banmaekhan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านสบอาว
ตำบล :
  สันติสุข
อำเภอ :
  ดอยหล่อ
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50160
โทรศัพท์ :
  053360184
โทรสาร :
  053360184
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2472
อีเมล์ :
  banmaekhan@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพฐ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สันติสุข
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 20:10:56 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแม่ขาน


นายพัชรินทร์ ปัญญาหาร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ขาน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน