ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหัวข่วง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130970
รหัส Smis 8 หลัก :
  50040166
รหัส Obec 6 หลัก :
  130970
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหัวข่วง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banhuakhuang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านหัวข่วง
ตำบล :
  สองแคว
อำเภอ :
  ดอยหล่อ
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50160
โทรศัพท์ :
  053360182
โทรสาร :
  053360182
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2475
อีเมล์ :
  Banhuakhuang@hotmail.com , bhk_school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ไม่มี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สองแคว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2560 เวลา 05:42:37 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหัวข่วง


นายอภิชาติ อินตา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวข่วง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน