ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสามหลัง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130971
รหัส Smis 8 หลัก :
  50040164
รหัส Obec 6 หลัก :
  130971
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสามหลัง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bansamlang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านสามหลัง
ตำบล :
  สองแคว
อำเภอ :
  ดอยหล่อ
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50160
โทรศัพท์ :
  053360170
โทรสาร :
  053360170
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20กุมภาพันธ์2465
อีเมล์ :
  bsl-school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลสองแคว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2560 เวลา 08:38:40 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสามหลัง


นายชลอ ใจซื่อ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามหลัง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน