ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดดอนชื่น
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130973
รหัส Smis 8 หลัก :
  50040157
รหัส Obec 6 หลัก :
  130973
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดดอนชื่น
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watdonchun
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านเหล่าป๋วย
ตำบล :
  ดอยหล่อ
อำเภอ :
  ดอยหล่อ
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50160
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  28 ตุลาคม 2496
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดอยหล่อ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  19.4 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 13:59:50 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดดอนชื่น


นางสมใจ ไกรพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนชื่น

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน