ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเหล่าเป้า
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130974
รหัส Smis 8 หลัก :
  50040149
รหัส Obec 6 หลัก :
  130974
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเหล่าเป้า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Laopao
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   17   บ้านเหล่าเป้า
ตำบล :
  ดอยหล่อ
อำเภอ :
  ดอยหล่อ
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50160
โทรศัพท์ :
  053360179
โทรสาร :
  053360179
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ. 2475
อีเมล์ :
  lpschool55@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดอยหล่อ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 11:47:25 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเหล่าเป้า


นายติณณภพ หลวงมณีวรรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าเป้า

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน