ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอยหล่อ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130977
รหัส Smis 8 หลัก :
  50040152
รหัส Obec 6 หลัก :
  130977
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดอยหล่อ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BanDoiLow
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   25   บ้านบ้านเวียงทอง
ตำบล :
  ดอยหล่อ
อำเภอ :
  ดอยหล่อ
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50160
โทรศัพท์ :
  053369054
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 กันยายน 2418
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ???????
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  48 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2560 เวลา 08:01:24 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดอยหล่อ


นายประพันธ์ จิโนด้วง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอยหล่อ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน