ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดวังขามป้อม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130978
รหัส Smis 8 หลัก :
  50040153
รหัส Obec 6 หลัก :
  130978
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดวังขามป้อม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  wangkampom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านปากทางสามัคคี
ตำบล :
  ดอยหล่อ
อำเภอ :
  ดอยหล่อ
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50160
โทรศัพท์ :
  053369059
โทรสาร :
  053369059
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2480
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ดอยหล่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดอยหล่อ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  28 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2560 เวลา 06:51:48 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดวังขามป้อม


นายลีน จันทะนะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังขามป้อม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน