ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงป่าหวาย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130979
รหัส Smis 8 หลัก :
  50040154
รหัส Obec 6 หลัก :
  130979
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดงป่าหวาย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  DONGPAWAI
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านดงป่าหวาย
ตำบล :
  ดอยหล่อ
อำเภอ :
  ดอยหล่อ
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50160
โทรศัพท์ :
  053460273
โทรสาร :
  053460273
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  5 พ.ย.2483
อีเมล์ :
  dongpawai@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ดอยหล่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดอยหล่อ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 13:47:53 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดงป่าหวาย


นายพิสันติ์ จันทร์เขียว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงป่าหวาย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน