ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130985
รหัส Smis 8 หลัก :
  50012002
รหัส Obec 6 หลัก :
  130985
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัฒโนทัยพายัพ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Wattanothaipayap School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   -   บ้าน-
ตำบล :
  หายยา
อำเภอ :
  เมืองเชียงใหม่
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50100
โทรศัพท์ :
  053-277151
โทรสาร :
  053277452
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  ๒๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๔๔๙
อีเมล์ :
   wattanothai_cm34@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เชียงใหม่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  9 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 10:48:59 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ


นายฐิตติณัฐ ศักดิ์ธนานนท์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน