ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนหอพระ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130986
รหัส Smis 8 หลัก :
  50012003
รหัส Obec 6 หลัก :
  130986
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  หอพระ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Horpra
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   15   บ้าน-
ตำบล :
  ศรีภูมิ
อำเภอ :
  เมืองเชียงใหม่
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50200
โทรศัพท์ :
  053-221419
โทรสาร :
  053217063
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 สิงหาคม 2482
อีเมล์ :
  info@horpra.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เชียงใหม่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:49:27 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนหอพระ


นายพิสิษฐ คำบุรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนหอพระ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน