ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130987
รหัส Smis 8 หลัก :
  50012004
รหัส Obec 6 หลัก :
  130987
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  กาวิละวิทยาลัย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Kawilawittayalai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านท่าศาลา
ตำบล :
  ท่าศาลา
อำเภอ :
  เมืองเชียงใหม่
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50000
โทรศัพท์ :
  053-247724
โทรสาร :
  053246166
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2521
อีเมล์ :
  kawila.chiangmai@Gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพม.34
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าศาลา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  6 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 12:48:22 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย


นายอุทัย ขัติวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน