ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนจอมทอง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130991
รหัส Smis 8 หลัก :
  50052001
รหัส Obec 6 หลัก :
  130991
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  จอมทอง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Chomthong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   15   บ้าน
ตำบล :
  ข่วงเปา
อำเภอ :
  จอมทอง
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50160
โทรศัพท์ :
  053-341163
โทรสาร :
  053-341033
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
   3 มิถุนายน พ.ศ. 2503
อีเมล์ :
  chomthong@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ข่วงเปา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  70 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:49:18 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนจอมทอง


นายพิพัฒน์ สายสอน
ผู้อำนวยการโรงเรียนจอมทอง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน