ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนแม่แจ่ม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130992
รหัส Smis 8 หลัก :
  50052002
รหัส Obec 6 หลัก :
  130992
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  แม่แจ่ม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  maechaem
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้าน-
ตำบล :
  ช่างเคิ่ง
อำเภอ :
  แม่แจ่ม
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50270
โทรศัพท์ :
  053-485104
โทรสาร :
  053-485104
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2518
อีเมล์ :
  Maechaem@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ???????
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  122 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 มิถุนายน 2559 เวลา 15:24:08 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนแม่แจ่ม


นายนิกร แก้วคำดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่แจ่ม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน