ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130994
รหัส Smis 8 หลัก :
  50032001
รหัส Obec 6 หลัก :
  130994
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เชียงดาววิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Chiangdao Wittayakom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านดอน
ตำบล :
  เชียงดาว
อำเภอ :
  เชียงดาว
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50170
โทรศัพท์ :
  053-455245
โทรสาร :
  053455255
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2513
อีเมล์ :
  cdw_kh@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เชียงดาว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  75 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 สิงหาคม 2556 เวลา 10:08:54 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม


นางสาวธาราทิพย์ วงษ์บรรณะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน