ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130995
รหัส Smis 8 หลัก :
  50032002
รหัส Obec 6 หลัก :
  130995
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อรุโณทัยวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Arunothai Wittayakom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านอรุโณทัย
ตำบล :
  เมืองนะ
อำเภอ :
  เชียงดาว
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50170
โทรศัพท์ :
  053-045559
โทรสาร :
  053-045559
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2535
อีเมล์ :
  arunothaischool@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มดอยอ่างขาง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เมืองนะ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  120 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  50 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 มิถุนายน 2562 เวลา 13:18:41 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม


นางรัตติกรณ์ สุขดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน