ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130997
รหัส Smis 8 หลัก :
  50012009
รหัส Obec 6 หลัก :
  130997
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ดอยสะเก็ดวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  DOISAKETWITTAYAKOM
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านแม่ดอกแดง
ตำบล :
  เชิงดอย
อำเภอ :
  ดอยสะเก็ด
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50220
โทรศัพท์ :
  053-104811
โทรสาร :
  053-496260
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 พฤษภาคม 2516
อีเมล์ :
  dsk_school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพม.34
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลเชิงดอย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  23.8 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4.0 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 15:41:30 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม


นางดวงใจ ญาณโรจน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน