ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนแม่แตง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130998
รหัส Smis 8 หลัก :
  50022001
รหัส Obec 6 หลัก :
  130998
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  แม่แตง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Maetang School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านสันมหาพน
ตำบล :
  สันมหาพน
อำเภอ :
  แม่แตง
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50150
โทรศัพท์ :
  053-471102
โทรสาร :
  053-470843
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  3 กุมภาพันธ์ 2506
อีเมล์ :
  maetangschool34@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สันมหาพน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 กรกฎาคม 2561 เวลา 10:46:59 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนแม่แตง


นางสาวศุจีภรณ์ อาจนาเสียว
ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่แตง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน