ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130999
รหัส Smis 8 หลัก :
  50022002
รหัส Obec 6 หลัก :
  130999
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  แม่หอพระวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Maehoprawittayakom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านผึ้ง
ตำบล :
  แม่หอพระ
อำเภอ :
  แม่แตง
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50150
โทรศัพท์ :
  0-5396-7004
โทรสาร :
  053967004
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20 เมษายน 2520
อีเมล์ :
  maehopraschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แม่หอพระ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 09:43:47 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม


นางสาวปุญญิศา สมมิตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน