ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050131000
รหัส Smis 8 หลัก :
  50022003
รหัส Obec 6 หลัก :
  131000
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สันป่ายางวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  sanpayangwittayakom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้าน226 บ้านสันป่ายาง
ตำบล :
  สันป่ายาง
อำเภอ :
  แม่แตง
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50330
โทรศัพท์ :
  0-5337-4124
โทรสาร :
  053374124
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17/01/2553
อีเมล์ :
  office@sanpayang.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ดอยสามหมื่น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สันป่ายาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  37 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 15:53:30 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคมผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน