ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050131002
รหัส Smis 8 หลัก :
  50022005
รหัส Obec 6 หลัก :
  131002
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  นวมินทราชูทิศ พายัพ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  navamindarajudis payap
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8 186   บ้านชะเยือง
ตำบล :
  ดอนแก้ว
อำเภอ :
  แม่ริม
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50180
โทรศัพท์ :
  0-5311-2218-9
โทรสาร :
  053112277
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 สิงหาคม 2529
อีเมล์ :
  navaminpayap@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรตินวมินทราชูทิศ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดอนแก้ว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  2 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 กรกฎาคม 2561 เวลา 12:38:00 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ


นายวีระ ศิริรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน