ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050131004
รหัส Smis 8 หลัก :
  50022007
รหัส Obec 6 หลัก :
  131004
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สะเมิงพิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Samoengpittayakhom School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านบ้านดงช้างแก้ว
ตำบล :
  สะเมิงใต้
อำเภอ :
  สะเมิง
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50250
โทรศัพท์ :
  053487097
โทรสาร :
  053487098
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  11 ส.ค. 2515
อีเมล์ :
  info@smpk.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ดอยสามหมื่น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สะเมิงใต้
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  0.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2559 เวลา 15:38:41 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม


นายมนัส ธำรงวจนะเมธาวี
ผู้อำนวยการโรงเรียนสะเมิงพิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน