ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนพร้าววิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050131008
รหัส Smis 8 หลัก :
  50022008
รหัส Obec 6 หลัก :
  131008
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  พร้าววิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Phrao Wittayakom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านแพะ
ตำบล :
  เขื่อนผาก
อำเภอ :
  พร้าว
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50190
โทรศัพท์ :
  0-5347-5303
โทรสาร :
  053889645
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17/02/2517
อีเมล์ :
  phraowit@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ดอยสามหมื่น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เขื่อนผาก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  90 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 กรกฎาคม 2561 เวลา 10:16:03 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนพร้าววิทยาคม


นางลภัสนันท์ เรียนยอย
ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้าววิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน