ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 0 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050131009
รหัส Smis 8 หลัก :
  50042001
รหัส Obec 6 หลัก :
  131009
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สันป่าตองวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Sanpatong Wittayakom School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านศาลา
ตำบล :
  ยุหว่า
อำเภอ :
  สันป่าตอง
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50120
โทรศัพท์ :
  053311360
โทรสาร :
  053311360
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  14 กรกฎาคม 2503
อีเมล์ :
  sanpatong@svk.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ดอยสัพพัญญู
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ยุหว่า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 มกราคม 2561 เวลา 21:45:26 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม


นายเจียมพดล ไชยยาลักษณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน