ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050131010
รหัส Smis 8 หลัก :
  50042002
รหัส Obec 6 หลัก :
  131010
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เทพศิรินทร์ เชียงใหม่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Debsirin Chiang Mai School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านน้ำบ่อหลวง
ตำบล :
  น้ำบ่อหลวง
อำเภอ :
  สันป่าตอง
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50120
โทรศัพท์ :
  052000185
โทรสาร :
  052000185
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12/02/2522
อีเมล์ :
  schooldsc@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  น้ำบ่อหลวง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 10:27:24 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่


นายชวินทร์ณวัฒน์ ณ ลำพูน
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน