ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050131013
รหัส Smis 8 หลัก :
  50042003
รหัส Obec 6 หลัก :
  131013
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  HANGDONGRATHRATHUPATHUM
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านแม่ขัก
ตำบล :
  หางดง
อำเภอ :
  หางดง
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50230
โทรศัพท์ :
  053441809
โทรสาร :
  053441809
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  webadmin@hangdong.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หางดง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 03:44:24 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์


นายศรันย์ วรรณรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน